pl ua eng
trasa polska
 
 
 
 
 
 
 
trasa ukraińska

Galeria
Szlak horyniecki

Horyniec-Zdrój, pałac Ponińskich (wykusz z herbem Łodzia Ponińskich na zwieńczeniu, pocz. XX w.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Horyniec-Zdrój, pałac Ponińskich (XVII w., pocz. XX w.; ob. sanatorium "Bajka"). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Radruż, cerkiew pw. św. Paraskewy (k. XVI w.). Fot. J. Witko, 2006 r. (Archiwum Muzeum Kresów w Lubaczowie)
Brusno Stare, dawny cmentarz greckokatolicki (XIX-XX w.). Fot. J. Mazur, 2008 r.
Nowiny Horynieckie, kapliczka św. Jana Nepomucena (XIX w.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Krzywe, dawna dzwonnica cerkiewna (XIX w.). Fot. J. Mazur, 2006 r.
Podemszczyzna, dwór Ponińskich i Trafasów (k. XIX w.). Archiwum Fundacji Zygmunta i Jana Karłowskich
Radruż, dzwonnica i mur wokół cerkwi pw. św. Paraskewy (k. XVI w.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Nowiny Horynieckie, kapliczka św. Jana Nepomucena (XIX w.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Podemszczyzna, stawy. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Horyniec-Zdrój, elewacja ogrodowa pałacu Ponińskich (pocz. XX w.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Radruż, dzwonnica przy cerkwi pw. św. Paraskewy (k. XVI w.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Nowiny Horynieckie, rzeźba św. Jana Nepomucena (XIX w.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Podemszczyzna, krzyż nagrobny (XVIII w.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Horyniec-Zdrój, brama i mur południowy pałacu Ponińskich (XVII w., pocz. XX w.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Radruż, Mandylion, fragment polichromii (1 poł. XVII w.) w cerkwi pw. św. Paraskewy. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Nowiny Horynieckie, kaplica Matki Boskiej (1897, 2002 r.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Podemszczyzna, lipa na dawnym cerkwisku. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Horyniec-Zdrój, herb rodowy Sobieskich - Janina na elewacji pałacu Ponińskich (pocz. XX w.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Radruż, Twarz Chrystusa, fragment polichromii (1 poł. XVII w.) w cerkwi pw. św. Paraskewy. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Nowiny Horynieckie, kaplica Matki Boskiej (1897, 2002 r.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Horyniec-Zdrój, fragment portalu wejściowego do pałacu Ponińskich (1 tercja XVII w.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Radruż, Prorocy, fragment polichromii (1 poł. XVII w.) w cerkwi pw. św. Paraskewy. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Nowiny Horynieckie, kaplica Matki Boskiej (1897, 2002 r.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Horyniec-Zdrój, teatr dworski (1846 r., obecnie Gminny Ośrodek Kultury). Fot. T. Poźniak, 2011r.
Radruż, Wić ornamentalna, fragment polichromii (1 poł. XVII w.) w cerkwi pw. św. Paraskewy. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Nowiny Horynieckie, wnętrze kaplicy Matki Boskiej (1897, 2002 r.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Horyniec-Zdrój, kaplica zdrojowa (1818 r., dawna cerkiew). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Radruż, żołnierz ze sceny "Ścięcia św. Jana Chrzciciela", fragment polichromii (1 poł. XVII w.) w cerkwi p.w. św. Paraskewy. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Nowiny Horynieckie, wnętrze kaplicy Matki Boskiej (1897, 2002 r.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Horyniec-Zdrój, kościół oo. Franciszkanów pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (1758 r.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
: Radruż, św. Michał Archanioł, fragment malowidła epitafijnego (1 poł. XVII w.) w cerkwi pw. św. Paraskewy. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Nowiny Horynieckie, las bukowy. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Horyniec-Zdrój, wnętrze kościoła oo. Franciszkanów pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (1758r.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Radruż, nagrobek (pocz. XX w.) na cmentarzu w pobliżu cerkwi pw. św. Paraskewy. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Nowiny Horynieckie, las bukowy. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Horyniec-Zdrój, Sanatorium "Uzdrowisko Horyniec". Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Radruż, nagrobki (pocz. XX w.) na cmentarzu w pobliżu cerkwi pw. św. Paraskewy. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Nowiny Horynieckie, las bukowy. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Horyniec-Zdrój, Pijalnia wód w Sanatorium "Uzdrowisko Horyniec". Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Radruż, krzyż przydrożny (1672 r., XIX w.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Horyniec-Zdrój, Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Radruż, krzyż przydrożny (1672 r., XIX w.). Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Horyniec-Zdrój, Kryta pływalnia. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Radruż, fragment krzyża przydrożnego z datą "1672". Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Okolice Horyńca-Zdroju. Fot. T. Poźniak, 2011 r.
Fundacja Zygmunta i Jana Karłowskich, Pałac w Horyńcu. Fot. ok. 1914r.
Fundacja Zygmunta i Jana Karłowskich, Kasa Parku Zdrojowego. Fot. lata 30. XX w.
Fundacja Zygmunta i Jana Karłowskich, Nowe Łazienki. Fot. lata 30. XX w.
Fundacja Zygmunta i Jana Karłowskich, Pensjonat "Aleksandrówka". Fot. poł. XX w.
Fundacja Zygmunta i Jana Karłowskich, Pensjonat "Kalikstówka". Fot. lata 30. XX w.
Fundacja Zygmunta i Jana Karłowskich, Stare Łazienki. Fot. lata 20.-30. XX w.
Fundacja Zygmunta i Jana Karłowskich, Żrodło "Róża" i rabaty szałwiowe. Fot. lata 30. XX w.
Fundacja Zygmunta i Jana Karłowskich, Zygmunt i Jan Karłowscy przed wejściem do Nowych Łazienek. Fot. lata 30. XX w.
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.